– Jobben er en gave

– Det kjennes godt å være her. Det føles som å komme hjem.
Vi har møtt Preus museums nye direktør et par uker før hun tiltrer.

Preus museums nye direktør Ingrid Nilsson. (Foto: Morten M. Løberg)

– Det er jo det kulturhistoriske museet som er min arena og det er der jeg har min bakgrunn. Preus museum er et helt unikt kulturhistorisk museum, sier Ingrid Nilsson som kommer til Preus museum fra Malmø museer.

– Har du gjort deg noen tanker om hvordan du vil prege og farge museet profil?

– Basis for museets utadvendte profil vil være samlingene. Preus museum står på tre ben, de tekniske samlingene, bildesamlingen og biblioteket. Nå er det slik at jeg ikke tiltrer før 1. september, men det er klart jeg må lytte og lære. Vi har stor fagkompetanse her på huset som jeg vil utnytte.

– Det er ingen hemmelighet at utstillingsprofilen ved Preus museum har vært tildels sterkt omstridt. Hva slags utstillingspolitikk vil du følge?

– Museet skal drive en kontinuerlig utstillingsvirksomhet med hovedbasis i samlingene, samtidig som vi også skal rette blikket mot det som er nytt. Vi får se hvordan vi kan finne en balanse her. Men jeg har et helt klart mål om at samlingene må bli synlige.

– Vil du gjøre grep for å få bedre besøk?

– Dette er et dilemma for alle museer. Selvfølgelig ønsker vi å heve besøkstallene, men samtidig er det ikke slik at kvalitet på utstillingene alltid er sammenfallende med kvantitet i form av flere besøkende. For meg er faglig kvalitet viktig, og besøkstall er ikke alt selv om det også er viktig. Jeg tror andre grep som f.eks. seminarer og foredrag og flere vandreutstillinger er en vei å gå for at museets tilbud skal appellere til flere, selv om vandreutstillinger er krevende både praktisk og økonomisk. Vi har uansett et begrenset publikum i Horten og nær omegn.

– Hvordan kan museet bidra til å heve fotografiets status?

– Fotografiet får en stadig sterkere og ikke minst mer selvstendig rolle i dagens samfunn, men de strukturer som finnes behandler ikke alltid fotografiet selvstendig. Dette gjelder også i museumsverdenen. Jeg tror på samarbeid med amdre museer, men det er litt tidlig for meg å si noe om dette samarbeidet skal formaliseres rent organisasjonsmessig.

– Preus museum er en enslig svale i norsk museumsverden, mens andre museer har søkt sammen i større og dermed sterkere sammenslutninger.

– Ja, og dette er noe vi bør se på, men det er for tidlig å si noe om i hvilken retning museet bør orientere seg.

Tags from the story
,
More from Morten M. Løberg
Kommentar: Hvor dårlig kan et videoinnslag bli?
Gåte: Hva er forskjellen på VGTV og en dårlig hjemmevideo på Facebook?...
Read More
0 replies on “– Jobben er en gave”