Historisk fotografi på nett

ABM-utvikling støtter museumsprosjektene «Oslobilder.no – opplev Oslo-historien på nett», «Widerøes skråfoto tilbake til folket» og «Fri tilgang til fotografier på nett» med til sammen 790.000 kroner.

Anders Beer Wilses historiske bilder fra Norge kan bli allemannseie. Her fra Stavanger.

– Disse prosjektene skal bidra til at fotoarven blir tilgjengeliggjort for folk flest, og dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsvisjon om best mulig tilgjengelighet til mest mulig for flest mulig, sier seniorrådgiver Per Olav Torgnesskar i ABM-utvikling.

Ett av prosjektene, Oslobilder.no, lanserer satsningen sin allerede i mars, og blir en unik nettkilde til historiske fotografier fra hovedstaden.

– Dette samarbeidet mellom Oslo museum og Oslo byarkiv gir publikum tilgang til de største samlingene av Oslobilder på ett sted. oslobilder.no vil være tilgjengelig for alle, sier Torgnesskar.

Høyoppløslige

Norsk Folkemuseum og Maihaugen ønsker å gjøre sine høyoppløselige, historiske bilder fritt tilgjengelig for publikum.

– Prosjektet er spennende som en pilotløsning for frislipp av fotosamlingene. Her vil folk for eksempel kunne laste ned og bruke bildene som den velkjente, norske fotografen Anders Beer Wilse (1865-1949) tok.

Noen andre velkjente bilder som etter hvert kan bli folkeeie, er Widerøes historiske flyfotoer.

– De 315.000 flyfotoene som ble tatt av Widerøe mellom 1936 og 1970 er i dag spredt på et stort antall kommuner og fylkeskommuner. Det er svært viktig kulturhistorisk å få samlet, bevart og formidlet dette materialet, sier Per Olav Torgnesskar.

ABM-utvikling gir 240.000 kroner til forprosjektet i regi av Nasjonalt nettverk for bevaring og formidling av kulturhistoriske fotografi/Preus Museum.

I Digitaliseringsmeldingen (St.meld. nr. 24 (2008-2009), heter det at «Visjonen for regjeringens IKT-politikk på kulturfeltet er å gjøre mest mulig av samlingene i våre arkiv, bibliotek og museer tilgjengelige for flest mulig gjennom fremtidsrettet bruk av IK-teknologiske løsninger».

Du kan lese søknadene og beskrivelsene av prosjektene her:
«oslobilder.no – opplev oslohistorien på nett!» (PDF) – får 400.000 kroner i støtte
«Widerøes skråfoto tilbake til folket» (PDF) – får 240.000 kroner i støtte
«Fri tilgang til fotografier på nett» (PDF) – får 150.000 kroner i støtte

I 2010 deler ABM-utvikling ut 32,6 millioner kroner til 114 søknader fra arkiv, bibliotek og museum. Midlene fordeler seg slik:

85 får tilsagn om 22 764 000 kr til utviklingsprosjekt for å utvikle møteplasser for kunnskaps- og kulturformidling samt partnerskap og samarbeid.

Fire får tilsagn om 716 000 kr til tegnspråkbøker for døve.

25 får tilsagn om 9 120 000 kr til sikringstiltak ved norske museum.

Det kom inn 274 søknader om til sammen 102 millioner kroner.

Tags from the story
,
More from Morten M. Løberg
Da Hjallis datt: Blendet av blits som ikke virket?
I helga er det VM på skøyter og vi feirer med historien...
Read More
0 replies on “Historisk fotografi på nett”