Mot tidenes erstatning for bildetyveri?

Et av Daniel Morels omstridte bilder fra jordskjervet på Haiti. Morel kan få tidenes erstaning hvis han vinner fram i retten.

Fotograf Baard Lunde har erfart at erstatningen du blir tilkjent i Norge når noen bruker bildene dine uten tillatelse er beskjeden. I USA er rammene for erstaning helt annerledes. Frilansfotografen Daniel Morel kan få tidenes erstatning hvis retten kommer til at Agence France-Presse ikke hadde rett til å publisere hans bilder fra jordskjelvet på Haiti for noen år siden.

Et av Daniel Morels omstridte bilder fra jordskjervet på Haiti. Morel kan få tidenes erstaning hvis han vinner fram i retten.

Redaktør Tore Holter skriver i siste utgave av Fotografi om frilansfotografen Daniel Morel som ligger i rettsstrid med Agence France-Presse. Saken har versert for amerikansk rett i drøyt to år uten at det har kommet til noen avklaring. Her er historien:

12 januar 2010 ble Haiti rammet av et jordskjelv som tok livet av 316 000 mennesker. Frilansfotografen Daniel Morel (tilknyttet Corbis) var i Port-au-Prince da jordskjelvet startet, men unnslapp med livet i behold. Han var imidlertid den første fotografen som tok bilder av de enorme ødeleggelsene.

Etterhvert lastet han opp 17 bilder på Twitter, fordi han ønsket at verden skulle få vite om katastrofen raskest mulig. Noe senere ble disse bildene kopiert av en annen Twitter-bruker under navnet Lisandro Suero fra den dominikanske republikk. Og ikke mange timene etter lastet Vincent Amalvy, Agence France-Presse direktøren for Nord- og Sør-Amerika, ned ni av disse bildene i den tro – i følge ham selv – at det var Suero som var fotografen. Bildene ble sendt videre til andre samarbeidende bildebyråer som Getty Images, WAPIX og Imageforum – som i sin tur sendte bildene til en rekke aviser, bl.a. Washington Post.

Medhold i første runde

Amalvy hevdet senere at han først dagen etterpå (13 januar) ble oppmerksom på at det var Morel som hadde tatt bildene. Man sendte korrigerende opplysninger til alle involverte parter slik at bildene ble kredidert Morel. Morel på sin side hevder at han ble kontaktet av Amalvy på morgenen 12 januar med spørsmål om han hadde bilder av jordskjelvet, og om han kunne sende dem til ham. Morels argument blir da at Agence France-Presse  (AFP) visste at det var Morel som hadde tatt bildene før de lastet dem ned fra Twitter og distribuerte dem. Ifølge Morel er Agence France-Presse her ansvarlig for bevisst tyveri av opphavsrett. I fjor slo en distriktsdomstol i New York fast at AFP ikke har kunnet vise til at de hadde tillatelse til å bruke Morels bilder.

Denne saken har nå versert i rettssystemet i drøye to år uten at man er kommet til enighet. Og jussen har etter hvert blitt så komplisert at det er de færreste som makter å følge med. Men faktum er at dersom retten finner det bevist at det har forekommet et brudd på loven om opphavsrett, kan den gi en lovbestemt erstatning på mellom 4500 og 240 000 kroner for hvert copyright-lovbrudd. Det ville gi Morel en maksimal erstatning på 120 millioner kroner. Det er viktig å merke seg at alle – både de som har distribuert og de som har trykket bildene – da må betale erstatning.

Forsett?

Morels advokater tar imidlertid enda hardere i. Dersom det kan bevises at bildene ble brukt vel vitende om at det var Morel som hadde tatt dem – og brukt dem uten hans tillatelse – kan retten gi Morel en erstatning på så mye som 900 000 kroner for hver misbruk av opphavsrett. Da snakker vi om en erstatning på nærmere 700 millioner kroner. Det ville – om en slik dom gikk gjennom – være fotohistoriens største erstatningssum. Det er heftige tilstander i USA. Retten har foreløpig ikke gitt beskjed om når det vil falle en dom i denne saken.

Om det ligger en moral i dette må det være at fotografer må være forsiktig med å laste opp bilder på sosiale nettsteder. Mange tror nemlig at opphavsrett ikke gjelder på nettet, og at det er fritt frem å stjele bilder. Men, opphavsrett gjelder også her, som i alle andre sammenhenger.

Written By
More from Tore
Edwin H. Land og Steve Jobs: To helter
I nekrologene blir Apples grunnlegger Steve Jobs sammenlignet med store oppfinnere og...
Read More
0 replies on “Mot tidenes erstatning for bildetyveri?”