Fotografihuset til Bjørvika

Fra venstre; Kjell Kalland, adm. dir. i HAV Eiendom og Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS. (FOTO: CF-Wesenberg)

Det har vært jobbet lenge med å få et Fotografihus i Oslo, og nå er prosjektet et skritt nærmere å bli en realitet. Huset planlegges bygget i Bjørvika, på tomten Sukkerbiten mellom Operaen og Munchmuseet.

Fotointeresserte fra hele Norge har lenge drømt om et internasjonalt opplevelsessenter for fotografi. Fotografihuset AS ble etablert i 2014 for å realisere drømmen, og ulike lokaliseringer har siden den gang vært utredet. Dersom alt går etter planen vil Fotografihuset åpne dørene i 2022, og denne uken ble det klart at HAV Eiendom AS, som eier tomten, og Fotografihuset AS inngår en to-årig avtale med det formål å etablere «Fotografihuset» i Oslo.

– For å gjøre en slik satsing levedyktig på sikt må Fotografihuset ligge i hovedstaden, og Oslo kommune fattet i 2015 et enstemmig vedtak om etablering av Fotografihuset i Oslo, sier Erling Johansen som er daglig leder i Fotografihuset.

Fotografihuset har som hensikt å etablere et hus som skal vise frem bredden, dybden og mangfoldet ved foto som visuellt utrykk og kunst. Der hvor man før kommuniserte i skrift har nå bilder blitt den viktigste måten å kommunisere på. Fotografihuset skal derfor bli et samlingspunkt hvor man forener bredden av foto som uttrykk: som kunstform, som politisk uttrykk og som uttrykk for populærkulturell kommunikasjon.

– Fotografiska  i Stockholm, som hvert år har over 500.000 betalende besøkende, har vært en inspirasjonskilde. Fotografiska er i vesentlig grad finanisert av private midler. Inspirert av denne suksessen ønsker Fotografihuset å være opp mot 70 prosent egenfinansiert, men samfunnsoppdraget til Fotografihuset er bredere og noe offentlig finansering er en forutsetning for å lykkes, fortsetter Erling Johansen.

Direktør i HAV Eiendom, Kjell Kalland, har tro på at Fotografihuset kan skape en folkelig, pulserende og inspirerende møteplass.

– Oslo Havn og HAV Eiendom har som oppdrag å sørge for at Bjørvika blir et attraktivt sted for alle mennesker i Oslo uavhengig av alder, interesser og bakgrunn. Fotografi er en formidlingsform som de aller fleste benytter i dag – og som er samlende på tvers av menneskers ulike oppfatninger, utdyper Kalland.

Erling Johansen tror at samarbeidet med HAV Eiendom, private og næringslivet er den beste garanti for et vellykket prosjekt. Kombinert med statlig støtte ønsker Fotografihuset å sikre spiselige billettpriser for folk flest, og ordninger for skoleklasser, barn og unge skal bidra til at publikumsmålet på sikt skal vokse til 250.000 betalende besøkende.

www.fotografihuset.no

Written By
More from Redaksjonen
Årets beste fotoprodukter
Fotografi er medlem av EISA som årlig kårer de beste elektronikk-produktene på markedet....
Read More
0 replies on “Fotografihuset til Bjørvika”