Bilder Nordic School of Photography: Fornøyde fotostudenter

123 av studentene ved Bilder Nordic School of Photography vil anbefale dette fotostudiet til andre.

Daglig leder Inge Helland i et av fotostudioene ved Bilder Nordic School of Photography. (Foto: Morten M. Løberg)

Bilder Nordic School of Photography har foretatt en evaluering midtveis i studieåret og denne viser at elevene for en stor del er fornøyd eller svært fornøyd med studiene. Dette gleder selvfølgelig daglig leder Inge Helland.

Av 127 spurte er det bare fire som ikke vil anbefale studiet til andre. Av gjestelærerne scorer både Marcus Bleasdale og Robert Sannes høyt, mens studentene er mer kritiske når det gjelder skolens lokaler. Mellom 10 og 15% er ikke fornøyd med hvordan de forskjellige lokalene fungerer. Alt i alt er 64 studenter “svært fornøyd” med å være student ved Bilder Nordic School of Photography, 50 studenter er “fornøyd”, mens 12 synes det er “helt greit”. En student er “lite fornøyd”. Svarene fordeler seg noenblunde likt når studentene skal bedømme det faglige nivået på skolen.

Fotografi presenterte skolen tidligere i år. Her er artikkelen om Bilder Nordic School of Photography:

– Bilder er kommunikasjon

Bilder Nordic School of Photography tilbyr et to-årig studium i fotografi, samt grunnutdanning som strekker seg over et halvt år. Vi har sett på studentenes bilder.

– Ca. en tredjedel av undervisningstiden dreier seg om kommunikasjonslære. Det å kunne fortelle en historier, formidle budskap og skape stemninger er helt sentralt, sier faglig leder Inge Helland ved Bilder Nordic School of Photography.

– Dere har valgt et litt tungvint navn?

– Vi ønsket å ha med begrepet bilder i navnet siden det er det det dreier seg om. Samtidig har det hele tiden vært målsettingen å etablere skolen også i Stockholm og København. Skolen i Stockholm er nettopp etablert og det første opptaket av studenter er foretatt. Det ble forøvrig fort fulltegnet og vi har fullt kvalifiserte søkere på venteliste.

Mote, dokumentar og reklame
Bilder Nordic School of Photography eies av Anthon B. Nilsen utdanning, som er et av Skandinavias største skolekonserner. Da Inge Helland var regionsjef for en av skolene i systemet, satt han også med ansvaret for å etablere nye studie- og kurstilbud. Etter å ha sett nærmere på utdanningstilbudene i Oslo bestemte han seg for å etablere en halvårig grunnutdanning i fotografering.

I 2007 ble Bilder Nordic etablert samtidig som skolens toårige utdanningsløp startet opp. Et studie med fokus på kommersiell fotografi innen reklame-, mote-,  og dokumentarfoto.

– Mange av dagens motefotografer mangler en forståelse for motespråket. Jeg synes mote er et av det mest interessante språk som finnes, sier Helland. Han har blant annet engasjert moteskribent Anja Stang i magasinet Elle til å undervise på skolen. – Det er viktig at studentene har en solid forståelse for hva de driver på med. Skal fotografens rolle i markedet vokse, så må de lære å kjenne prosessene og mekanismene i for eksempel – akkurat som du må kunne de samme tingene dersom du ønsker å satse innen reklame eller dokumentarfotografering.

Faglærere
Bilder Nordic School of Photography har engasjert Isidor Åstrøm som hovedlærer innen reklame og Hans Olav Forsang til å ta seg av dokumentarfoto. Åstrøm har lang fartstid som reklamefotograf og driver fremdeles Studio Isidor. Forsang har tilsvarende lang fartstid i VG som fotograf og bilderedaktør.

I løpet av studietiden er over 40 nasjonale og internasjonale fotografer involvert i studentenes utdanning. Magnum-fotografen Jonas Bendiksen har nylig vært på skolen og undervist om hvordan man gjennomfører store fotoprosjekter med bakgrunn i ”Places we live” – hvor Bendiksen har dokumentert livet til fattige mennesker verden over.

Krevende opptaksprosess
Inge Hellands fotointeresse startet da han fikk et speilreflekskamera til konfirmasjonen. Siden reiste han verden rundt med kameraet som følgesvenn.

– Det er ingen ting som gir meg mer glede enn å se gode bilder, men jeg trenger ikke nødvendigvis ha fotografert dem selv, sier han. Så utdanningen tok en annen retning. Han har krigsskoleutdanning fra luftforsvaret, er siviløkonom i prosjektstyring og ledelse og har en mastergrad i entreprenørskap og internasjonalisering.

Prosjektstyring er en viktig del av utdanningen og kommer godt med i arbeidet med store fotoprosjekter, som studentenes avgangsutstilling. I år er temaet”Verdens tavler”. Avgangselevene har reist til forskjellige deler av verden og fotografert skoletavler – om de så er i et moderne klasserom eller i ei provisorisk stråhytte i bushen. Målet er å lage en fotodokumentarisk tankevekker. Hensikten er å bringe verdens tavler hjem til norske skolebarn og gjennom bildene stille spørsmål omkring den norske stats ressursbruk på utdanning i forhold til resultatet. Prosjektet vil vise hvordan skolegang verdsettes i land der elever og lærere lever med mindre ressurser.

Studentene må lære seg mye mer enn å trykke på knappen. Blant annet skal de fungere tett sammen over tid i uvante omgivelser. Dagens fotografer må forholde seg til verden på en annen måte enn tidligere.

Dokumentar
– Vi ser igjen og igjen at de som blir de beste dokumentarfotografene er de samme som er sammfunnsorienterte og bevisste. Vi har ganske strenge opptakskrav til det toårige studiet og selv om karakterer og prøvebilder forteller mye ser vi også etter personlig egnethet. Vi prøver å sette sammen klasser som kan fungere godt sammen, sier Helland.

Opptaket skal fra i år i stor grad styres av elevene selv gjennom valgte representanter i et skoleråd. Helland og faglærerne skal deretter godkjenne elevrepresentantenes innstilling. Pr. i dag er det en liten overvekt av jenter i søkermassen og den typiske studenten på det toårige studiet er 22 til 25 år gammel. Studentene må ha sitt eget kamera, men datamaskiner, lysutstyr, printere og annet utstyr finnes på skolen som har lokaler på to forskjellige steder i Oslo. Innen gangavstand finnes klasserom, datarom og flere studioer. Tilsammen disponerer Bilder Nordic School of Photography nærmere 1.000 kvadratmeter gulvflate hvor 135 studenter kan boltre seg. Fra høsten vil skolen ha to klasser med tilsammen 44 studenter på hvert trinn i det toårige studiet.

Hvert semester koster 42.500 kroner i skolepenger og hvert semester omfatter ca. 300 timer lærerstyrt undervisning. Resten av tiden brukes til å løse arbeidsoppgaver og drive fram egne prosjekter. Alle studentene får nøkkel til lokalene og skolen er tilgjengelig døgnet rundt.

Bilder Nordic School of Photography samarbeider nært med alle de store modellbyråene i Oslo. Modellene får til gjengjeld bilder til presentasjonsmappene sine. Skolen har videre et samarbeid både nasjonale og internasjonale reklamefotografer og riksdekkende aviser om praksisplasser for studentene.

Multimedia
Halv-årsstudiet er en grunnutdannelse i fotografering og gjennomføres i løpet av seks måneder på dagtid eller ett år på kveldstid. Dette kurset koster 44.500 kroner og appellerer til studenter som ønsker å prøve seg som fotografer, men også til aktive og ressurssterke mennesker som har fotografi som interesse og har lyst til å lære noe annet i tillegg til annen karriære og fast jobb. En tredje gruppe er journalister som ser at de trenger å kunne mer om bilder og fotografering for å møte en ny mediehverdag.

– Jeg tror vi vil se en rask utvikling innen multimedia i årene som kommer, sier Inge Helland. – Det kommer til å bli mye vanligere med interaksjon mellom stillbilder, videosnutter og lyd. Morgendagens fotograf vil trenge å beherske også dette. Fra høsten blir dette et viktig fokus i vår toårige utdanning, sier Inge Helland.

Det finnes etter hvert flere private skoler som tilbyr undervisning i fotografering. Norges Kreative Fagskole er etablert i Oslo og en rekke større norske byer. Andre skoler på Østlandet er Idéfagskolen i Tønsberg og Folkeuniversitetet i Oslo. Trondheim finnes Fotofagskolen. I tillegg tilbyr ca. 30 folkehøgskoler linjer i mediefag og fotografi.

More from Morten M. Løberg
Adobe lanserer Photoshop Elements 9 og Premiere Elements 9
Komplett foto- og videoredigeringsverktøy til både Windows- og Mac-brukere. Premiere Elements 9...
Read More
0 replies on “Bilder Nordic School of Photography: Fornøyde fotostudenter”