Associated Press: Franklin har en politisk agenda

Stuart Franklin bruker våre bilder uten lov til å fremme sine private politiske synspunkter, hevder Associated Press.

Disse bildene ønsker ikke Associated Press skal vises sammen med Stuart Franklins kritiske tekst. (Foto: Morten M. Løberg)

Associated Press har sendt ut en pressemelding i kjølvannet av at Stuart Franklin og Nordic Light har valgt å trosse forbundet mot å vise APs bilder fra konflikten i Gaza:

“Associated Press beklager på det sterkeste og reagerer med vantro på at Nordic Light festivalen nå velger å stille ut AP sine bilder fra Gaza uten tillatelse. Dette skjer etter at vi gjentatte ganger har snakket med ledelsen i Nordic Light som tidligere har forsikret oss om at våre bilder ikke lenger kom til og være en del av utstillingen.

Nordic Light hevder overfor AP at kurator Stuart Franklin tar fullt ansvar for innhold og sammensetning av utstillingen og at han har innhentet tillatelse fra alle de involverte parter.

Dette medfører ikke riktighet. Associated Press har ved en tidligere anledning nektet Franklin bruk av vår fotojournalistikk for å fremme egne politiske synspunkter om Midtøsten konflikten. Noordelicht-festivalen i Nederland etterkom våre ønsker ved deres utstilling i 2009.

I tillegg, Franklins avtale med AP tillot heller ingen bruk av bildene etter Noorderlicht i Nederland i 2009.
Dette er gjort klart for ledelsen i Nordic Light og Stuart Franklin at ingen tillatelse om bruk av våre bilder foreligger, i utstillingsform eller annen bruk. Nå eller senere.

At Associated Press blir beskyldt for sensur faller på sin egen urimlighet da det er AP og våre fotojournalister som har produsert og publisert disse bildene over hele verden, ofte med fare for liv og helse. Våre bilder taler for seg selv.

At Nordic Light nå velger og bruke disse bildene, slik at Stuart Franklin kan fortsette og fremme sine politiske motiver til tross from manglende  tillatelse fra opphavsrett innnehaver truer også vår uavhengighet som har vært en fundamental del av APs journalistikk siden 1846; å dekke nyheter uten binding til noen part.”

More from Morten M. Løberg
Reflektert Mary Ellen Mark
Vi hadde en avtale om et intervju med fotograflegenden Mary Ellen Mark...
Read More
0 replies on “Associated Press: Franklin har en politisk agenda”